Produksjonen på Torbjørnrød Gård

Produksjon Erter

Vi har funnet ut at lett jord er viktig for oss, vi liker ikke å dyrke på tung leirjord. Sol og varme er viktig for at vi skal få en god avling, vi liker også lune plasser vi kan nyttig gjøre oss av små teiger, det er lite rasjonelt, men gir gode dyrkningsresultater.

Vi bearbeider jorda på våren klar til et såbed og deretter sår vi alle ertene i et blokk system, som vi kaller det.

Vi har målt opp arealene og setter ut stikker, hvor vi sår 12 rekker og lager oss en kjørevei på 3.5 meter og kommer igjen med 12 rekker, da har vi en blokk.

Morten inspiserer ertene.

Det spesielle med sukkererter er at vi må binde dem opp, derfor har vi på hver 3 meter en staur og det blir ca 333 staur pr daa. For at ertene skal henge oppe på disse staurene, må vi ha tråd som de kan henge opp etter. De setter vi på omtrent hver 10 cm fra bakken og opp til toppen av planta, omtrent 12 tråder pr rad. 


Innhøstingen av erter har startet.

Vi har to typer erter, runde og flate, disse krever rimelig forskjellige i dyrkningsteknikker, de runde er mer krevende enn de flate, men det er hva vi tror vi kan.

Produksjon Bønner

Asparges bønner – brekkbønner – voksbønner – snittebønner – borlottibønner – bondebønner.
Alle dyrkes på bakken og trenger ikke denne oppbindingen som sukkererter trenger, men de har samme kravene til godt jordsmonn som ertene.
Asparges er største produksjonen som vi har, den er på ca 6000 kg.
De andre fordeler seg på 4000 kg pr sesong.

Translate »