Historien til Torbjørnrød Gård

Fakta

  • Gårdsnummer 103 
  • Bruksnummer 3, 4, 5, 17.
  • Gårdsnummer 104 
  • Bruksnummer 2, 26.
  • Eier og bruker Morten F. Johansen

Gården ligger landlig til ytterst på Nøtterøy, 13 kilometer fra Tønsberg. Ironisk har vi adresse Brattåsveien, men ligger rett ved/på Torbjørnrødveien.
Området er lite utbygd, skog, knauser og jorder preger landskapet rundt gården.
Totalt drives i dag 450 daa, derav eier vi 76 daa av jorden. Vi har avtaler med andre gårdbrukere som vi bytter jord med for å få et optimalt vekstskifte, som er viktig for sukkererter. For eksempel dyrker vi bare ett sted hvert 6 år, så i teorien må vi ha 6 ganger den jorda vi bruker hvert år, konklusjon er da at vi må ha tilgang til 2700 daa som det ikke er dyrket erter på, og det er en utfordring.
Det dyrkes sukkererter, bønner og korn i et system med omløp som gir tilfredsstillende vekstskifte.

Målsetting

  • Vi ønsker å skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø med mulighet for å sysselsette minst en person gjennom hele året.
  • Vi skal ta vare på bygninger og materiell, ivareta kulturlandskapet og forhindre skade på det ytre miljø.
  • Produktene vi lager skal oppfylle kundenes krav om kvalitet.
  • Systematisk arbeid med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet.

Historie


På gården ble det drevet tradisjonell melkeproduksjon av ekteparet Anker Freberg og Astrid Freberg. De solgte kuene og la opp produksjonen på slutten av 80-tallet.

Så kom Einar og Morten Johansen inn som gårdsgutter og hjalp til på fritiden.
Det ble da drevet enkel kornproduksjon, men Morten hadde fattet interesse for sukkererter og begynte i det små med grønnsaker.Så var det her som alle andre steder at vi måtte ta en avgjørelse og Morten overtok Torbjørnrød Gård på skjøte i 1999. Det er da det hele startet, og her var det mye som måtte gjøres. Først bygget vi et pakkeri inni låven, det var omfattende.

Oppholdsområde for arbeidere, samt låven

Så måtte vi ha boligkompleks til arbeiderne våre, vi hadde en arbeidsgjeng på 10 stk i begynnelsen. Men det var først når antall arbeiderne ble til flere enn 50, at vi i dag har fått et boligkompleks, som kan innlosjere 64 mennesker totalt.

Produksjonen har bare gått oppover, i 1999 leverte vi til Bama ca 3000 kilo, noe vi var svært stolte over!

Så tok det seg opp til det doble og til det doble av det igjen, helt til 2008 hvor vi føler vi har nådd et tak. Vi leverte 130 000 kilo sukkererter dette året.
Så hadde vi 5 daa og så 20 daa og så 70 daa og det bare økte og økte, til i dag hvor vi har en erte produksjon på 400 daa, noe som er krevende.

Som dere forstår er vi en gård med kort historie.

På Torbjørnrød har vi vår egen nostaligske flotte turbuss som vi kaller «gamle bussen» som tar 50 mennesker. Dette er en buss fra 1986, men som er i god stand. Denne bussen frakter vi våre arbeidere til og fra jordene

Bussen vi bruker for å transportere plukkere ut til jordene.

Translate »